Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Företrädesemission 2023

Nedan finner du all nödvändig information om hur du kan teckna aktie­r i erbjudandet, både med och utan företrädesrätt

Så här kan du teckna

Vi har samarbetat med Avanza och Nordnet för att göra teckningsprocessen så smidig som möjligt för dig som investerare. Här finns även detaljer om erbjudandets storlek, teckningskurs, teckningsåtaganden och viktiga datum att notera.

Teckning med och utan företräde
Anmälningssedlar för teckning med och utan företräde har skickats ut till tecknare och förval­tare.

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Teckna utan företrädesrätt (Partner Application på verified.eu)

Anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt

Erbjudandets storlek
Cirka 3 MSEK

Teckningskurs
2,32 SEK per aktie­

Teckningsåtaganden
1,73 MSEK, motsvarande cirka 58 % av emissionen. Ingen ersättning utgår för åtagandet.

Offentliggörande av utfall
10 november 2023

Likviddag för teckning utan företräde
15 november 2023