Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Bolags­styrning

Bolags­ordning

Bolags­stämma

Val­beredning 

Styrelse

Ledning

Revisorer

Vår organisation och styrning

Sweden Buyersclub AB (publ) är ett svenskt publikt aktie­bolag. Föremålet för bolagets verksamhet är, i enlighet med bolagets bolags­ordning, att förmedla rabatterade produkter och tjänster inom exempelvis elektronik, kosmetik, hem och hushåll, accessoarer till sina medlemmar.

Vi anser att god bolags­styrning, inklusive riskhantering och intern kontroll, är en viktig del av en framgångsrik affärsverksamhet eftersom det ger möjligheter att upprätthålla förtroende hos kunder, aktie­ägare, myndigheter och andra intressenter.