Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Styrelse

Andreas Önstorp

Andreas Önstorp

Styrelseordförande sedan 2017

Född: 1974

Utbildning och erfarenhet: Andreas har erfarenhet som entreprenör, professionell investerare och styrelseledamot. Tidigare bland annat VD för Vardia Försäkring AB. Vidare har Andreas en Magisterexamen i ekonomi vid Lunds universitet.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Printler Group AB, styrelseledamot i Darlay Capital AB samt styrelseledamot i Omocom AB.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja

Innehav i bolaget: 294 038 aktie­r via bolag.

Adam Lindberg

Adam Lindberg

Styrelseledamot sedan 2017

Född 1978

Utbildning och erfarenhet: Erfarenhet som investerare och entreprenör. Tidigare vice VD ApoEx AB, managementkonsult och sjöofficer. Adam har en Magisterexamen i Teknisk Fysik från KTH, en Kandidatexamen i Företagsekonomi samt en Kandidatexamen i Filmvetenskap från Stockholms universitet.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Colivia Tech AB, styrelseordförande i Nordic Mountain Equity AB, styrelseordförande i Colivia Holding AB, styrelseordförande i Vunder HoldCo AB, styrelseledamot i Thursday AB, styrelseledamot i Maitres AB, styrelseledamot i Wednesday Invest AB samt styrelseledamot i Wednesday Invest 2 AB.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja

Innehav i bolaget: 56 060 aktie­r via bolag.

Anders Nygren

Anders Nygren

Styrelseledamot sedan 2017

Född 1978

Utbildning och erfarenhet: Lång erfarenhet inom digital marknadsföring och försäljning från ett flertal roller som konsult och CMO. Har bland annat varit om grundare och VD på marketing-konsultbolaget Peregrine AB, nu en del av gruppen The North Alliance och VD på performance-marketing firman Klikki AB, nu en del av Nordic Morning. Innan dess ett antal ledande roller på startups och etablerade mobiloperatörer i telekombranschen. Anders har en MSc i Industriell Ekonomi från Chalmers.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Asort Ventures AB, styrelseledamot i Printler Group AB samt styrelseledamot i Asort Ventures AB.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja

Innehav i bolaget: 15 000 aktie­r via bolag.

Kristoffer Väliharju

Kristoffer Väliharju

Styrelseledamot sedan 2023

Född 1975

Utbildning och erfarenhet: CEO på Goldpen Computing AB. Tidigare CEO på CDON.COM mellan 2018-2021. Han har dessförinnan innehaft ett antal chefsbefattningar inom Dustin Group och Dell.

Andra pågående uppdrag: VD i GoldPen Cumputing Aktie­bolag, styrelseledamot i Svedbergs i Daltorp AB, styrelseledamot i Godsinlösen Noric AB och styrelseledamot i Lumikko AB, samt styrelsesuppleant i CULTUM design AB. Även ledamot i Skånes Stadsmissions affärsråd.

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja

Innehav i bolaget: 6 000 aktie­r.