Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Revisorer

För att granska bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förval­tning utses en revisor av bolags­stämman.

Christian Törnquist

Grant Thornton Sweden AB