Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Investerings­case

Om Buyersclub

Sweden Buyersclub AB är ett tech-drivet bolag med stor del återkommande prenumerationsintäkter, som via sin digitala handelsplats, buyersclub.se, erbjuder marknadens lägsta priser på hundratals välkända varumärken.

Buyersclub erbjuder kunden ett brett och konkurrenskraftigt sortiment samtidigt som de har kontroll över den viktiga leveransupplevelsen, vilket skapar lojala och återkommande kunder samt prenumeranter.

Bolagets innovativa plattform synkroniserar produktdata och lagerstatus direkt med leverantörer, vilket har potential att kraftigt reducera bolagets behov av eget lager och därmed stor kapitalbindning, vilket är en enorm risk och kostnad för traditionella e-handelsföretag.

Marknadsplatser undviker lagerrisk genom att agera som en mellanhand; olika säljare tillhandahåller produkter och paketering medan marknadsplatsen förmedlar affären. Detta sker ofta på bekostnad av högre pris till kund samt en försämrad leveransupplevelse då konsumenten kan få flera leveranser vid olika tidpunkter vid köp av flera produkter i en och samma order.

Buyersclubs metod reducerar leden i distributionskedjan samtidigt som produkter levereras till Buyersclubs crossdocking-lager för att sampaketeras i en enskild försändelse. Priset till kund blir på så sätt lägre utan bekostnad av försämrad marginal, samtidigt som varor skickas samlat, via kundens val­da speditör.

För en månadsavgift på 89 kr kan kunder välja medlemskapet “Buyersclub Plus” som inkluderar fri frakt, generösa produktrabatter och unika medlemserbjudanden. Denna prenumeration är optimal för prismedvetna konsumenter som värderar både kval­itet och bekvämlighet, och som regelbundet handlar online.

Modellen som innebär ett unikt och konkurrenskraftigt erbjudande är även extremt skalbar.

Bild: Förenklad distributionskedja för traditionella e-handelsföretag samt marknadsplatser

Bild: Förenklad distributionskedja för Buyersclub

Flödet möjliggör en minimering av lagerrisken samtidigt som endast en fraktkostnad uppstår, detta även om en kund omedvetet handlat från flera av Bolagets leverantörer. Hanteringstiden för varje beställning har även den minimerats, tack vare flera års vidareutveckling och effektivisering av det egenutvecklade lagersystemet. Utöver lägre lagerrisk, synkroniserade bulkinköp och effektiviserad logistik så är ytterligare en central del i de, enligt Bolaget, konkurrenskraftiga priserna, Bolagets förmåga att dagligen justera sina priser baserat på konkurrenters prissättning. Den tekniska plattformen kan inhämta data från konkurrenters prissättning och sedan justera priset på Bolagets alla produkter baserat på dessa och diverse andra parametrar. Denna process återupprepas sedan varje natt.

Bild: Varukorg med produkter från flera olika leverantörer.

Utöver dessa automatiska flöden som möjliggör lägre priser på erbjudna produkter så är Bolagets absoluta fokusområde att uppnå aktivitet samt lojalitet hos sina medlemmar. Bolagets strategi för att uppnå detta utgörs dels genom prissättningen, dels tack vare flera andra värdeskapande områden med syftet att förbättra kundens upplevelse.

Medlemmar får exempelvis personifierad kommunikation, såsom automatiska påminnelser baserat på tidigare köp, medlemmar kan varje vecka delta i en frågesport (”quiz”) och vinna cashback, köpa temaboxar bestående av diverse produkter till minst femtio procent rabatt och varje månad hämta ut en gratisprodukt.

En prenumerant får, förutom tillgång till ovan aspekter, fri frakt och livbojar som kan användas i Bolagets quizer för att gå vidare till nästa fråga ifall medlemmen skulle ha angett fel svar. Bolaget eftersträvar att skapa nöjda kunder då de är mer sannolika att bli återkommande kunder, vilka sedan kan bli lojala medlemmar. 

Nya finansiella mål vid fulltecknad emission:

2025
Omsättning: 120 - 150 MSEK
EBITDA: 5 - 8 MSEK

2026
Omsättning: 150 - 200 MSEK
EBITDA: 8 - 12 MSEK

Läs mer om emissionen här

Bästsäljande huvudkategorier 2023

Betydande projekt under 2023

Nedan summeras några av de större projekten som bidragit till framgångarna under det gångna året.

Lagerhantering
Förbättringar i vår lagerhantering har bidragit till snabbare och säkrare distribution. Detta har även medfört färre kundtjänstärenden och en bättre köpupplevelse då kunden nu får bättre inblick i samtliga steg av sin köpprocess.

Produktsortiment
Vi har expanderat vårt sortiment med framgångsrika lanseringar, särskilt inom vår nya bokkategori som översteg en miljon kronor i försäljning under den första månaden.

Marginaldriven marknadsföring
Utöver att automatiskt justera priserna på vårt sortiment dagligen, baserat på lagerstatus och konkurrenters prissättning, har vi under året framgångsrikt lanserat en marginaldriven marknadsföringsstrategi. Nu baseras våra bud inte bara på tidigare konverteringsdata och prisposition utan även på varje enskild produkts marginal innevarande dag.

Lägsta prisgaranti
Sedan lanseringen i november har en lägsta prisgaranti erbjudits på fler än 100 000 produkter. Denna har i skrivande stund nyttjats av fem personer vilket är ett kvitto på att vårt erbjudande är starkast på marknaden.

Utdelningspolicy

Buyersclub har som strategi att fokusera på tillväxt där genererade vinstmedel kommer att återinvesteras i verksamheten. Mot den bakgrunden förväntas Bolaget inte lämna någon utdelning under de närmast följande åren, men på längre sikt kan aktie­utdelning bli aktuell.