Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Investerings­case

Highlights

  1. Dubbla intäktsströmmar: Omsättning det senaste kvartalet var 10,6 MSEK varav medlemsintäkter stod för nästan 3 MSEK
  2. Skalbar plattform som fungerar på flera marknader
  3. Bevisad affärsmodell med kontinuerligt kraftigt ökade intäkter både inom handel och medlemskap
  4. 100% tillväxt i Q1 2022 jämfört Q1 2021 och flera nya samarbeten och leverantörer är redo att rullas ut i Q2, 2022
  5. Mål för 2025: 300 MSEK i omsättning varav 50 MSEK i medlemsintäkter

Läs mer om vår börsnotering

Affärsmodell

Buyersclub är en e-handelsplattform med fokus på återkommande medlemsintäkter. Bolaget har historiskt växt medlemsbasen tack vare förmågan att skapa lojalitet hos sina kunder. Bolaget erbjuder över 100 000 produkter från hundratals varumärken, med målbilden att ha bland de mest konkurrenskraftiga priserna på marknaden.

Bolagets kundanskaffningsstrategi bygger delvis på att kunder handlar hos Bolaget för första gången med anledning av Bolagets låga priser, men stannar och gör återkommande köp tack vare helhetsupplevelsen. Optimerade flöden och intern effektivitet möjliggör för Bolaget att sänka erbjudna priser mot kunden och ovan aspekter möjliggörs i sin tur av Bolagets egenkodade tekniska plattform.

Plattformen kan ta emot, sortera och presentera ett stort produktutbud. Till skillnad från andra marknadsplatser, som i vissa fall kan göra detsamma, så har Bolaget val­t att kontrollera stora delar av sina flöden, för att eftersträva kundnöjdhet och hög lojalitet. Bolaget använder ett cross docking-lager där beställningar genomförs. Plattformen samlar automatiskt flera personers beställningar och gör bulkinköp från respektive leverantör när gränsen för fri frakt uppnåtts. Leverans sker sedan ofta inom tjugofyra timmar till Bolagets lager, varpå beställningar packas synkroniserat och distribueras via kundens val­da speditör.

Bild: Leveranskedja från leverantör till kund.

Flödet möjliggör en minimering av lagerrisken samtidigt som endast en fraktkostnad uppstår, detta även om en kund omedvetet handlat från flera av Bolagets leverantörer. Hanteringstiden för varje beställning har även den minimerats, tack vare flera års vidareutveckling och effektivisering av det egenutvecklade lagersystemet. Utöver lägre lagerrisk, synkroniserade bulkinköp och effektiviserad logistik så är ytterligare en central del i de, enligt Bolaget, konkurrenskraftiga priserna, Bolagets förmåga att dagligen justera sina priser baserat på konkurrenters prissättning. Den tekniska plattformen kan inhämta data från konkurrenters prissättning och sedan justera priset på Bolagets alla produkter baserat på dessa och diverse andra parametrar. Denna process återupprepas sedan varje natt.

Bild: Varukorg med produkter från flera olika leverantörer.

Utöver dessa automatiska flöden som möjliggör lägre priser på erbjudna produkter så är Bolagets absoluta fokusområde att uppnå aktivitet samt lojalitet hos sina medlemmar. Bolagets strategi för att uppnå detta utgörs dels genom prissättningen, dels tack vare flera andra värdeskapande områden med syftet att förbättra kundens upplevelse.

Medlemmar får exempelvis personifierad kommunikation, såsom automatiska påminnelser baserat på tidigare köp, medlemmar kan varje vecka delta i en frågesport (”quiz”) och vinna cashback, köpa temaboxar bestående av diverse produkter till minst femtio procent rabatt och varje månad hämta ut en gratisprodukt.

En prenumerant får, förutom tillgång till ovan aspekter, fri frakt och livbojar som kan användas i Bolagets quizer för att gå vidare till nästa fråga ifall medlemmen skulle ha angett fel svar. Bolaget eftersträvar att skapa nöjda kunder då de är mer sannolika att bli återkommande kunder, vilka sedan kan bli lojala medlemmar. 

Bild: Förmåner för prenumeranter med Buyersclub Plus.

Utdelningspolicy

Buyersclub har som strategi att fokusera på tillväxt där genererade vinstmedel kommer att återinvesteras i verksamheten. Mot den bakgrunden förväntas Bolaget inte lämna någon utdelning under de närmast följande åren, men på längre sikt kan aktie­utdelning bli aktuell.