Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Buyersclub offentliggör delårsrapport för Q2 2023

29 augusti, 2023, 08:00
Regulatorisk information
Under årets andra kvartal fortsätter bolaget leverera kraftigt förbättrade nyckeltal i jämförelse med samma period föregående år. Medlemsintäkterna ökar med 46% samtidigt som EBITDA förbättras med 71%.

Perioden april – juni 2023
(Jämfört med samma period föregående år)

 

   Medlemsintäkterna uppgick under perioden till 4,1 MSEK, en ökning med 46 % jämfört med motsvarande period föregående år.

   Nettoomsättningen uppgick till 11,1 MSEK, en ökning med 6 % jämfört med motsvarande period föregående år.

   EBITDA uppgick till -0,9 (-3,1) MSEK.

   EBITDA-marginalen uppgick till -9 % (-30 %) MSEK.

   Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -1,6 (-3,8) MSEK.

   Resultat efter skatt uppgick till -1,7 (-4,4) MSEK.

   Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -0,2 (-5,4) MSEK.

   Anskaffningskostnaden för en kund var under kvartalet 105 kr (224 kr) per order.

   Resultatet per aktie­ var under perioden -0,25 (-0,76) MSEK.
 

AI och innovativ algoritm driver effektivitet och sänker kostnader

Vi lanserade under det första kvartalet av 2023 en egenutvecklad algoritm för fraktoptimering. Under årets andra kvartal kan vi notera en minskning av fraktkostnaden med c:a 30 % jämfört med motsvarande period föregående år. Detta tillsammans med fortsatt låg kundanskaffningskostnad ligger till grund för det förbättrade resultatet.

Vårt arbete med att vara mer effektiva fortsätter och vi har investerat i AI-genererat content för att frigöra resurser och öka takten vi kan addera ytterligare produkter till vårt utbud, kommenterar Emil Henriksson, VD för Sweden Buyersclub.

Delårsrapporten finns i sin helhet bifogad i detta press­meddelande samt på bolagets hemsida https://ir.buyersclub.se/investerare/finansiella-rapporter/

 

Certified Adviser
Sweden Buyersclubs Certified Adviser är Partner Fondkommission, info@partnerfk.se, 031-761 22 30.

 

 

För mer information vänligen kontakta:

Emil Henriksson
VD Sweden Buyersclub AB
E-post: emil.henriksson@buyersclub.se
Telefon: (+46) 73 37 71 937

 

Denna information är sådan information som Sweden Buyersclub AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2023 kl. 08:00 CET.

 

Om Buyersclub:
Sweden Buyersclub AB (buyersclub.se) är en e-handelsplattform med fokus på återkommande medlemsintäkter. Bolaget erbjuder några av marknadens lägsta priser på ett mycket brett produktutbud utan att kompromissa med kundupplevelsen. Kunden erbjuds en smidig köpupplevelse i form av en lättmanövrerad plattform där alla beställda produkter levereras i en och samma försändelse via val­d speditör.

Det val­fria medlemskapet Plus” ger även prenumeranter fri frakt, produktrabatter samt unika erbjudanden. Genom det starka erbjudandet har Buyersclub byggt en stor bas av prenumeranter som genererar medlemsintäkter, vilka utgör ett komplement till den för e-handeln klassiska intäktsmodellen med kostnadspåslag. Flera års data om kundbortfall och kundernas livslängd ger också en mer förutsägbar intäktsström.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Regulatorisk information