Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Delårsrapport Q2 2022

16 augusti, 2022, 09:00
Regulatorisk information
Under första halvåret 2022 uppgick nettoomsättningen till 20,7 MSEK. En ökning med över 100 % jämfört med samma period föregående år. Detta under en period som annars präglats av negativa rubriker och vikande omsättning för e-handeln. Under det andra kvartalet har det också tecknats ett flertal avtal med nya leverantörer. Dessa kommer under hösten möjliggöra kraftigt ökat sortiment och öppna nya produktsegment, kommenterar Emil Henriksson, VD för Sweden Buyersclub.

TIS, AUG 16, 2022 09:00 CET

Perioden april – juni 2022

 

   Medlemsintäkterna uppgick under perioden till 2,8 MSEK, en ökning med 18 % jämfört med motsvarande period föregående år.

   Nettoomsättningen ökade till 10,4 MSEK, en ökning med 90 % jämfört med motsvarande period föregående år.

   EBITDA minskade till -3,1 (-2,0) MSEK. EBITDA-resultatet belastas av engångseffekter, primärt från notering på Nasdaq First North motsvarande -0,4 MSEK. Justerad EBITDA blev -2,7 MSEK.

   EBITDA-marginalen förbättrades till -30 % (-37 %) MSEK. Justerad EBITDA-marginal blev -26%

   Rörelseresultat (EBIT) minskade till -3,8 (-2,5) MSEK. EBIT-resultatet belastas av engångseffekter, primärt från notering på Nasdaq First North motsvarande -0,4 MSEK, Justerat rörelseresultat (EBIT) är -3,4 MSEK.

   Resultat efter skatt minskade till -4,4 (-2,7) MSEK. Resultatet belastas av engångseffekter, primärt från notering på Nasdaq First North, motsvarande -0,4 MSEK samt extraordinära räntekostnader och avgifter i samband med nyemission på -0,45 MSEK. Justerat resultat efter skatt blev -3,5 MSEK.

   Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade till -5,4 (-3,8) MSEK för årets andra kvartal. Kassaflöde från den löpande verksamheten justerat för engångseffekter blev -4,5 MSEK. Totalt för årets första halvår uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -5,0 MSEK (-3,7). Det justerade kassaflödet för årets första halvår blev -4,1 MSEK.

Utökat produktsortiment
Bolaget tecknade den 3 juni ett distributionsavtal med ComputerSalg A/S. Samarbetsavtalet innebär att Buyersclub får möjlighet att sälja ComputerSalgs över en miljon unika produkter och kan på detta sätt erbjuda sina kunder ett kraftigt utökat produktutbud inom en stor mängd kategorier, såsom kosmetika, elektronik och husgeråd.

Delårsrapporten finns i sin helhet bifogad detta press­meddelande samt på bolagets hemsida https://ir.buyersclub.se/investerare/finansiella-rapporter/

Certified Adviser
Sweden Buyersclubs Certified Adviser är Partner Fondkommission, info@partnerfk.se, 031-761 22 30.

För mer information vänligen kontakta:

Emil Henriksson
VD Sweden Buyersclub AB
E-post: emil.henriksson@buyersclub.se
Telefon: (+46) 73 37 71 937

Denna information är sådan information som Sweden Buyersclub AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2022 kl. 09:00 CET. 

Om Buyersclub:
Sweden Buyersclub AB (buyersclub.se) är en e-handelsplattform med fokus på återkommande medlemsintäkter. Bolaget erbjuder några av marknadens lägsta priser på ett närmast obegränsat produktutbud utan att kompromissa med kundupplevelsen. Kunden erbjuds en smidig köpupplevelse i form av en lättmanövrerad plattform där alla beställda produkter levereras i en och samma försändelse via val­d speditör. Det val­fria medlemskapet "Plus” ger även prenumeranter fri frakt, cashback samt unika erbjudanden. Genom det starka erbjudandet har Buyersclub byggt upp en bas bestående av fler än tio tusen prenumeranter som genererar medlemsintäkter, vilka utgör ett komplement till den för e-handeln klassiska intäktsmodellen med kostnadspåslag. Flera års data om kundbortfall och kundernas livslängd ger också en mer förutsägbar intäktsström.

 

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Regulatorisk information