Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Delårsrapport Q3 2022

15 november, 2022, 09:00
Regulatorisk information
TIS, NOV 15, 2022 09:00 CET

Under årets tre första kvartal uppgår nettoomsättningen till 27,3 MSEK. En ökning med över 63 % jämfört med samma period föregående år. Under det tredje kvartalet har tjänsten förbättrats avsevärt för våra medlemmar, bland annat genom att produktutbudet mer än fördubblats och cashback har ändrats till en direktrabatt. Dessa tillsammans med andra förbättringar har också motiverat en ökad medlemsavgift som kommer ge positiva effekter i Q4, kommenterar Emil Henriksson, VD för Sweden Buyersclub.

 

Perioden juli – september 2022

 

   Medlemsintäkterna uppgick under perioden till 2,6 MSEK, oförändrat jämfört med motsvarande period föregående år.

   Nettoomsättningen ökade till 6,6 MSEK, en ökning med 4 % jämfört med motsvarande period föregående år.

   EBITDA förbättrades till -2,0 (-2,2) MSEK.

   EBITDA-marginalen förbättrades till -30 % (-34 %) MSEK.

   Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -2,7 (-2,7) MSEK.

   Resultat efter skatt uppgick till -2,8 (-2,8) MSEK.

   Kassaflöde från den löpande verksamheten förbättrades till -1,8 (-1,9) MSEK för årets tredje kvartal.
 

Vi bygger för framtiden
Under årets tre första kvartal uppgår nettoomsättningen till 27,3 MSEK. En ökning med över 63 % jämfört med samma period föregående år.

Givet att marknaden för e-handel har varit klart svagare än motsvarande period föregående år, har vi val­t att hålla igen något på marknadsföring för att istället fokusera på att skapa rätt förutsättningar för fortsatt tillväxt. Isolerat visar därför kvartalet inte samma starka tillväxt som under årets två första kvartal.

Tjänsten har under det tredje kvartalet förbättrats avsevärt för både befintliga och nya prenumeranter och jag är stolt över vad vi åstadkommit under den korta perioden. Med fler än 100 000 produkter nya produkter har produktutbudet fördubblats och vi har bland annat lanserat förbrukningsartiklar samt skafferi och torrvaror via ICA-handlare.

Cashback har ändrats till direktrabatt vilket kraftigt förbättrat en av våra viktigaste nyckeltal - andelen nya kunder som väljer Buyersclub plus. Även medlemsavgiften höjdes den 1 oktober från 69 kr / månad till 89 kr / månad.

Samtliga delar tror vi kommer ge effekt in på Q4. I oktober ökade försäljningen med 85%, jämfört med samma period föregående år, kommenterar Emil Henriksson, VD för Sweden Buyersclub AB.

Delårsrapporten finns i sin helhet bifogad detta press­meddelande samt på bolagets hemsida https://ir.buyersclub.se/investerare/finansiella-rapporter/

 

Certified Adviser
Sweden Buyersclubs Certified Adviser är Partner Fondkommission, info@partnerfk.se, 031-761 22 30.

 

För mer information vänligen kontakta:

Emil Henriksson
VD Sweden Buyersclub AB
E-post: emil.henriksson@buyersclub.se
Telefon: (+46) 73 37 71 937

Denna information är sådan information som Sweden Buyersclub AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2022 kl. 09:00 CET.

 

Om Buyersclub:
Sweden Buyersclub AB (buyersclub.se) är en e-handelsplattform med fokus på återkommande medlemsintäkter. Bolaget erbjuder några av marknadens lägsta priser på ett närmast obegränsat produktutbud utan att kompromissa med kundupplevelsen. Kunden erbjuds en smidig köpupplevelse i form av en lättmanövrerad plattform där alla beställda produkter levereras i en och samma försändelse via val­d speditör. Det val­fria medlemskapet Plus” ger även prenumeranter fri frakt, produktrabatter samt unika erbjudanden. Genom det starka erbjudandet har Buyersclub byggt upp en bas bestående av fler än tio tusen prenumeranter som genererar medlemsintäkter, vilka utgör ett komplement till den för e-handeln klassiska intäktsmodellen med kostnadspåslag. Flera års data om kundbortfall och kundernas livslängd ger också en mer förutsägbar intäktsström.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Regulatorisk information