Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Buyersclub offentliggör delårsrapport för Q3 2023

27 oktober, 2023, 08:30
Regulatorisk information
Under årets tredje kvartal ökar nettoomsättningen med 54 %, medlemsintäkterna med 62 % samtidigt som EBITDA förbättras kraftigt jämfört med motsvarande period föregående år.

Perioden juli – september 2023
(Jämfört med samma period föregående år)

  • Medlemsintäkterna uppgick under perioden till 4,2 MSEK, en ökning med 62 % jämfört med motsvarande period föregående år.
  • Nettoomsättningen uppgick till 10,2 MSEK, en ökning med 54 % jämfört med motsvarande period föregående år. 
  • EBITDA uppgick till -1,2 (-2,0) MSEK. 
  • EBITDA-marginalen uppgick till -11 % (-30 %) MSEK. 
  • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -1,9 (-2,7) MSEK. 
  • Resultat efter skatt uppgick till -2,0 (-2,8) MSEK. 
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -0,8 (-1,8) MSEK. 
  • Anskaffningskostnaden för en kund var under kvartalet 95 kr (188 kr) per order.
  • ARR (Annual recurring revenue) uppgick till 16,3 MSEK (11,2 MSEK) vid periodens slut, en ökning med 45 % jämfört med motsvarande period föregående år.

Buyersclub visar starka siffror trots det rådande marknadsklimatet

Den svenska E-handeln upplever en utmanande tid, något som berör samtliga aktörer. Enligt den senaste E-handelsbarometern minskade handeln på nätet i september med 19 % jämfört med samma period föregående år. Det glädjer mig att Buyersclub fortsatt levererar starka siffror trots marknadsklimatet.

Pågående företrädesemission kommer ge rätt förutsättningar inför sista kvartalet, som historiskt varit den period där vi ökat medlemsintäkterna som mest, kommenterar Emil Henriksson, VD för Sweden Buyersclub.

Delårsrapporten finns i sin helhet bifogad i detta press­meddelande samt på bolagets hemsida https://ir.buyersclub.se/investerare/finansiella-rapporter/

Certified Adviser
Sweden Buyersclubs Certified Adviser är Partner Fondkommission, info@partnerfk.se, 031-761 22 30.

För mer information vänligen kontakta:

Emil Henriksson
VD Sweden Buyersclub AB
E-post: emil.henriksson@buyersclub.se
Telefon: (+46) 73 37 71 937

Denna information är sådan information som Sweden Buyersclub AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2023 kl. 08:30 CET.

Om Buyersclub:
Sweden Buyersclub AB (buyersclub.se) är en e-handelsplattform med fokus på återkommande medlemsintäkter. Bolaget erbjuder några av marknadens lägsta priser på ett mycket brett produktutbud utan att kompromissa med kundupplevelsen. Kunden erbjuds en smidig köpupplevelse i form av en lättmanövrerad plattform där alla beställda produkter levereras i en och samma försändelse via val­d speditör.

Det val­fria medlemskapet “Plus” ger även prenumeranter fri frakt, produktrabatter samt unika erbjudanden. Genom det starka erbjudandet har Buyersclub byggt en stor bas av prenumeranter som genererar medlemsintäkter, vilka utgör ett komplement till den för e-handeln klassiska intäktsmodellen med kostnadspåslag. Flera års data om kundbortfall och kundernas livslängd ger också en mer förutsägbar intäktsström.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Regulatorisk information