Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Kommuniké från extra bolags­stämma i Sweden Buyersclub AB

16 oktober, 2023, 14:45
Regulatorisk information
Extra bolags­stämman i Sweden BuyersClub AB ("Bolaget") hölls idag den 16 oktober 2023 i Stockholm varvid aktie­ägarna fattade följande beslut.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission

Extra bolags­stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 27 september 2023 om nyemission av högst 1 293 111 aktie­r med företrädesrätt för aktieägarna, vilket medför att Bolagets aktie­kapital kan öka med högst 142 233,93 kronor. 

För detaljerade villkor avseende beslutet på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen som finns tillgänglig på Bolagets hemsida, ir.buyersclub.se.

Certified Adviser
Sweden Buyersclubs Certified Adviser är Partner Fondkommission, info@partnerfk.se, 031-761 22 30.

För mer information vänligen kontakta:

Emil Henriksson
VD Sweden Buyersclub AB
E-post: emil.henriksson@buyersclub.se
Telefon: (+46) 73 37 71 937

Om Buyersclub:
Sweden Buyersclub AB (buyersclub.se) är en e-handelsplattform med fokus på återkommande medlemsintäkter. Bolaget erbjuder några av marknadens lägsta priser på ett mycket brett produktutbud utan att kompromissa med kundupplevelsen. Kunden erbjuds en smidig köpupplevelse i form av en lättmanövrerad plattform där alla beställda produkter levereras i en och samma försändelse via val­d speditör.

Det val­fria medlemskapet “Plus” ger även prenumeranter fri frakt, produktrabatter samt unika erbjudanden. Genom det starka erbjudandet har Buyersclub byggt en stor bas av prenumeranter som genererar medlemsintäkter, vilka utgör ett komplement till den för e-handeln klassiska intäktsmodellen med kostnadspåslag. Flera års data om kundbortfall och kundernas livslängd ger också en mer förutsägbar intäktsström.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Regulatorisk information