Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Sweden Buyersclub AB meddelar sista dag för handel med BTA

6 december, 2023, 15:22
Regulatorisk information
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESS­MEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Sweden Buyersclub AB (publ):s (”Buyersclub” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktie­r, vars teckningsperiod avslutades den 8 november 2023, har nu registrerats av Bolags­verket. Bolaget meddelar härmed att sista dag för handel med BTA (betald tecknad aktie­) är den 11 december 2023 och att stoppdag är den 13 december 2023. Aktie­rna beräknas distribueras till VP-konto/depå den 15 december 2023.

 

Antal aktie­r och aktie­kapital

Med anledning av att företrädesemissionen nu har registrerats av Bolags­verket har det totala antalet aktie­r i Bolaget ökat med 1 293 111 från 8 189 713 och uppgår nu till totalt 9 482 824 aktie­r. Aktie­kapitalet har ökat med 142 233,93 SEK från 900 815,95 SEK och uppgår nu till totalt 1 043 049,88 SEK.

 

Rådgivare

I samband med företrädesemissionen har Partner Fondkommission AB agerat som finansiell rådgivare och emissionsinstitut.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emil Henriksson, VD Sweden Buyersclub AB
E-post: emil.henriksson@buyersclub.se
Telefon: (+46) 73 37 71 937

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Regulatorisk information