Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Rättelse: Uppdaterade datum i tidplanen för företrädesemissionen

8 april, 2024, 16:11
Regulatorisk information
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESS­MEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Sweden Buyersclub AB meddelar en rättelse gällande press­meddelandet ”Sweden Buyersclub AB beslutar om företrädesemission och fastställer nya finansiella mål” som offentliggjordes idag 8 april 2024. Rättelsen avser uppdatering av vissa datum i tidplanen för företrädesemissionen.

 

Rättelsen avser:

 

  • slutdatumet för handeln i teckningsrätter, som tidigare angavs skulle pågå fram till och med 28 maj 2024. Det rätta datumet är fram till och med 23 maj 2024.
  • sista/första dag för handel i Bolagets aktie­ inklusive/exklusive rätt till teckningsrätter, som tidigare angavs till 8 maj 2024 respektive 9 maj 2024. De rätta datumen är 7 maj 2024 (sista dag för handel inklusive rätt till teckningsrätter) respektive 8 maj 2024 (första dag för handel exklusive rätt till teckningsrätter).
  • datum för handel med BTA, som tidigare angavs till TBA. De rätta datumen är 14 maj - registrering hos bolags­verket.
  • datum för leverans av tilldelade aktie­r, första tidpunkt för handel med nya aktie­r. Den rätta perioden är bedömt vecka 27.

 

Uppdaterad preliminär tidplan för företrädesemissionen (ersätter tidigare kommunicerade preliminära tidplan)

 

7 maj     

Sista dag för handel inkl. teckningsrätter

8 maj  

Årsstämma

8 maj  

Första dag för handel exkl. teckningsrätter

10 maj  

Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter

14-28 maj 

Teckningsperiod

14-23 maj  

Handel med teckningsrätter

14 maj - registrering hos bolags­verket

Handel med BTA (betalda tecknade aktie­r)

30 maj

Tilldelning av aktie­r i Företrädesemission och eventuellt beslut om Utökningsoption

Bedömt vecka 27

Tilldelade aktie­r levereras, första tidpunkt för handel med nya aktie­r
 

Certified Adviser
Sweden Buyersclubs Certified Adviser är Partner Fondkommission, info@partnerfk.se, 031-761 22 30.

 

För mer information vänligen kontakta:

Emil Henriksson
VD Sweden Buyersclub AB
E-post: emil.henriksson@buyersclub.se
Telefon: (+46) 73 37 71 937

Om Buyersclub:
Sweden Buyersclub AB är ett tech-drivet bolag med stor del återkommande prenumerationsintäkter, som via sin digitala handelsplats, buyersclub.se, erbjuder marknadens lägsta priser på hundratals välkända varumärken.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Regulatorisk information