Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Sweden Buyersclub AB - bokslutskommuniké 2022

20 mars, 2023, 08:00
Regulatorisk information

MÅN, MARS 20, 2023 08:00 CET

Perioden oktober – december 2022
(Jämfört med samma period föregående år)

 

   Medlemsintäkterna uppgick under perioden till 3,9 MSEK, en ökning med 34 % jämfört med motsvarande period föregående år.

   Nettoomsättningen uppgick till 15,0 MSEK, en ökning med 26 % jämfört med motsvarande period föregående år.

   EBITDA uppgick till -3,9 (-1,8) MSEK.

   EBITDA-marginalen uppgick till -26 % (-15 %).

   Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -4,6 (-2,4) MSEK.

   Resultat efter skatt uppgick till -4,7 (-0,7) MSEK.

   Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3,1 (-4,1) MSEK.
 

Perioden januari – december 2022
(Jämfört med samma period föregående år)

 

   Medlemsintäkterna uppgick under perioden till 12,2 MSEK, en ökning med 19 % jämfört med motsvarande period föregående år.

   Nettoomsättningen uppgick till 42,3 MSEK, en ökning med 48 % jämfört med motsvarande period föregående år.

   EBITDA uppgick till -10,5 (-6,7) MSEK.

   Justerad EBITDA uppgick till -10,0 (-6,7) MSEK.

   EBITDA-marginalen uppgick till -25 % (-24 %).

   Justerad EBITDA-marginal uppgick till -24 % (-24%).

   Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -13,2 (-8,8) MSEK.

   Justerat rörelseresultat (EBIT) uppgick till -12,7 (-8,8) MSEK.

   Resultat efter skatt uppgick till -14,0 (-7,4) MSEK.

   Justerat resultat efter skatt uppgick till -13,6 (-7,4) MSEK.

   Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -9,9 (-9,1) MSEK.

   Justerat kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -9,0 (-9,1) MSEK.

 

Ett kvartal präglat av kraftig ökning i medlemsintäkter

Under årets tredje kvartal investerade bolaget i ökat produktutbud samt förbättrat medlemserbjudande - något som givit önskade effekter under årets fjärde kvartal där medlemsintäkterna ökade med 50% i jämförelse med det tredje kvartalet.

Genomförda investeringar i att anskaffa nya prenumeranter under kvartal fyra medför medlemsintäkter som kommer vara betydelsefulla för resultatutvecklingen under 2023.

Emil Henriksson, VD för Sweden Buyersclub AB, kommenterar,

”När vi blickar framåt bedöms det att bolaget kan fortsätta sin framdrift och tillväxt utan behov av nytt kapital från nyemission.

Flera nya leverantörer har anslutits, senast Axfoods grossist. Det nya sortimentet stärker medlemserbjudandet och i sin tur anledningarna till att bli och stanna som prenumerant.

Implementation av ett egenutvecklat system som optimerar val­ av speditörer baserat på paketens storlek kommer leda till framtida besparingar inom frakt samt hantering.”

Delårsrapporten finns i sin helhet bifogad i detta press­meddelande samt på bolagets hemsida https://ir.buyersclub.se/investerare/finansiella-rapporter/

 

Certified Adviser
Sweden Buyersclubs Certified Adviser är Partner Fondkommission, info@partnerfk.se, 031-761 22 30.

 

 

För mer information vänligen kontakta:

Emil Henriksson
VD Sweden Buyersclub AB
E-post: emil.henriksson@buyersclub.se
Telefon: (+46) 73 37 71 937

 

Denna information är sådan information som Sweden Buyersclub AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 mars 2023 kl. 08:00 CET.

 

Om Buyersclub:
Sweden Buyersclub AB (buyersclub.se) är en e-handelsplattform med fokus på återkommande medlemsintäkter. Bolaget erbjuder några av marknadens lägsta priser på ett närmast obegränsat produktutbud utan att kompromissa med kundupplevelsen. Kunden erbjuds en smidig köpupplevelse i form av en lättmanövrerad plattform där alla beställda produkter levereras i en och samma försändelse via val­d speditör.

Det val­fria medlemskapet Plus” ger även prenumeranter fri frakt, produktrabatter samt unika erbjudanden. Genom det starka erbjudandet har Buyersclub byggt en stor bas av prenumeranter som genererar medlemsintäkter, vilka utgör ett komplement till den för e-handeln klassiska intäktsmodellen med kostnadspåslag. Flera års data om kundbortfall och kundernas livslängd ger också en mer förutsägbar intäktsström.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Regulatorisk information